Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psychologenpraktijk GreenPsy en de cliënt;

 

 

 

 • Artikel 1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
 • Artikel 2 – Identificatie; De cliënt dient zich op verzoek van de psycholoog te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.
 • Artikel 3 – Wijziging van adres- of contactgegevens; De cliënt dient er zorg voor te dragen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zo lang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per email
 • Artikel 4 – verhindering; Indien cliënt verhinderd is te verschijnen op een afspraak met de behandelend psycholoog, dan dient deze verhindering uiterlijk een werkdag (24 uren) tevoren te zijn doorgeven aan de behandelend psycholoog, telefonisch of via e-mail. Indien u het antwoordapparaat krijgt, spreekt u dan een bericht in. Bij te late afmelding en bij niet verschijnen zonder afmelding wordt de geplande behandeling in rekening gebracht aan cliënt, ongeacht de reden.
 • Artikel 5 – Declaraties; Geleverde diensten worden gedeclareerd aan de cliënt.
 • Artikel 6 – De kosten voor een traject gaan vooraf de eerste sessie, per direct in. In geval van een staking kan er geen beroep gedaan worden op het restitueren van de betaling.
 • Artikel 7 – Betalingstermijn; Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, vermeld op de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.
 • Artikel 8 – betalingsachterstand & betalingsregeling; Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Eventueel is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De cliënt dient hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk, bij voorkeur schriftelijk of via een e-mail.
 • Artikel 9 – afsluiting behandeltraject; Een behandeltraject wordt afgesloten in onderling overleg tussen psycholoog en cliënt. Indien tussen de cliënt en de psycholoog geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 4 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de psycholoog (via telefoon, e-mail danwel schriftelijk) om contact op te nemen, is de psycholoog gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten. Als na afsluiten van het behandeltraject de cliënt weer een beroep doet op de diensten, is hiervoor een nieuwe intake voor nodig.

Neem contact op

+31 6 40 72 38 82