Slaapproblemen

 

 

Slaapproblemen

 

 

 

 

Er is sprake van een slaapprobleem als je gedurende langere tijd niet goed slaapt en door het slaaptekort niet meer goed kunt functioneren overdag. Langdurig slecht slapen ontwikkelt zich geleidelijk en wordt meestal veroorzaakt door verschillende factoren. Vaak is er een duidelijke aanleiding geweest, bijvoorbeeld het verlies van je werk of een dierbare. Die aanleiding verdwijnt op een gegeven moment naar de achtergrond, maar het slechte slapen blijft bestaan. Je belandt dan in een vicieuze cirkel: je slaapt slecht > je krijgt negatieve gedachten en gevoelens over slapen > dat leidt tot spanningen rond het inslapen > door de spanning val je weer minder goed in slaap. Naast de spanning ontwikkelen mensen die slecht slapen vaak verkeerde slaapgewoonten waardoor het slechte slapen in stand wordt gehouden.

Langere tijd slecht slapen heeft gevolgen voor je functioneren overdag. Je raakt vermoeid, je wordt vergeetachtig of je kunt je minder goed concentreren. Slecht slapen heeft ook gevolgen voor je stemming: je bent prikkelbaarder, wordt somber en kunt minder genieten van activiteiten. Hoe minder je slaapt, hoe meer moeite je kunt hebben met het functioneren overdag.

Neem contact op

+31 6 40 72 38 82